Λογότυπο: Ιστορία, Χρήση, Σχεδιασμός (Μέρος 1)

Στο προηγούμενο κείμενό μου έγραψα για τις έννοιες της εταιρικής εικόνας (brand), της εταιρικής ταυτότητας (image) και του λογότυπου ...
    3 Comments Off on Λογότυπο: Ιστορία, Χρήση, Σχεδιασμός (Μέρος 1) 2716
    Load More