Τριτονική φωτογραφία

Τονική φωτογραφία που παράγεται χρησιμοποιώντας το Black και δυο από τα άλλα βασικά χρώματα. Μια τονική εικόνα μοιάζει με μια ...
    0 Comments Off on Τριτονική φωτογραφία 769
    Load More