Το σωστό μέγεθος για τα αυτιά ενός βιβλίου.

Σαν “αυτί” ενός βιβλίου ορίζουμε το δίπλωμα του εξωφύλλου – μια λωρίδα συνέχειας του προς τα μέσα. Πριν καταλήξετε ...
    5 Comments Off on Το σωστό μέγεθος για τα αυτιά ενός βιβλίου. 2002
    Load More