Λογότυπο: Ιστορία, Χρήση, Σχεδιασμός (Μέρος 1)

Στο προηγούμενο κείμενό μου έγραψα για τις έννοιες της εταιρικής εικόνας (brand), της εταιρικής ταυτότητας (image) και του λογότυπου ...
  3 Comments Off on Λογότυπο: Ιστορία, Χρήση, Σχεδιασμός (Μέρος 1) 2793

  Εταιρική εικόνα / Εταιρική ταυτότητα / Λογότυπο: Έννοιες συνδεδεμένες, αλλά εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους

  Από το Logo στο Brand: Ένα «ξεκαθάρισμα» όρων και εννοιών, για να ξέρουμε πώς θα καθοδηγήσουμε καλύτερα τον πελάτη μας. ...
  1. Λογότυπο: Ιστορία, Χρήση, Σχεδιασμός (Μέρος 1) - Typodemons Magazine | Typodemons Magazine: […] Στο προηγούμενο κείμε ...
  15 Comments Off on Εταιρική εικόνα / Εταιρική ταυτότητα / Λογότυπο: Έννοιες συνδεδεμένες, αλλά εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους 3614
  Load More