Το σωστό μέγεθος για τα αυτιά ενός βιβλίου.

Σαν “αυτί” ενός βιβλίου ορίζουμε το δίπλωμα του εξωφύλλου – μια λωρίδα συνέχειας του προς τα μέσα. Πριν καταλήξετε στο σωστό μέγεθος (πλάτος) πρέπει να λάβετε υπόψιν σας κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες.

Αν τα “αυτιά” είναι κάτω από 5 cm, πολλές φορές ανασηκώνει το εξώφυλλο γιατί το γύρισμα δεν έχει περιθώριο και βάρος για να “κάτσει” σωστά, εκτός και εάν τα βιβλία μπουν σε πιεστήρια για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, καλό θα είναι το φάρδος να μην ξεπερνά τα 2/3 του συνολικού φάρδους του εξωφύλλου, γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα, εάν δεν έχει περάσει από πιεστήριο, να δημιουργεί φούσκωμα. Προσωπικά πιστεύω πως έξω από αυτά τα όρια το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει, ας πούμε, ένα “αυτί” 3 cm στο οποίο συν τοις άλλοις δεν μπορεί να περαστεί και κάποιο κείμενο; Σε τέτοιες περιπτώσεις καλύτερα θα ήταν να μην υπήρχαν καθόλου “αυτιά”.