Χαρτιά περιτυλίγματος

Τα χαρτιά περιτυλίγματος μπορούν να παραχθούν συνήθως με δύο διαφορετικές μεθόδους. Με εκτύπωση offset ή με φλεξογραφία, αναλόγως με την αντοχή της αποτύπωσης και με την ποιότητα που θέλουμε να πάρουμε στην εκτύπωση μας. Τα μελάνια φλέξο είναι σίγουρα πιο ανθεκτικά από τα μελάνια offset αλλά η ανάλυση στην μέθοδο φλέξο δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλη όσο στην offset.
Στην εκτύπωση offset παράγονται δύο ειδών χαρτιά περιτυλίγματος από δύο διαφορετικές μηχανές.
Η επίπεδες  offset μας δίνουν χαρτιά περιτυλίγματος σχήματος 70×100 ή 61×86 συνήθως στα 90 γραμμάρια velvet η illustration και προτιμούνται όταν τα τιράζ είναι μικρά 1000 – 5000 φύλλα. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι περισσότερο διαδεδομένη στην Ελλάδα.
Η web ή κυλινδρική offset μας δίνει ρολά από μεγάλα ρολά και μπορεί να  τυπώσει σε πολύ λεπτά χαρτιά. Προτιμάται σε μεγάλες παραγωγές γιατί οι φίρες είναι μεγάλες.
Με τη μέθοδο φλέξο συνήθως τυπώνονται ρολά από ρολά επίσης σε λεπτά χαρτιά και τα κόστη είναι ακόμη μικρότερα. Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά σχέδια σε ρολά που έχουν παραχθεί με αυτήν την μέθοδο στην Κίνα όπου τα κόστη είναι πολύ μικρά και οι τιμές τους είναι σχεδόν ίσες με το κόστος χαρτιού στην Ελληνική αγορά.