Τριτονική φωτογραφία

Η αρχική φωτογραφία πριν την επεξεργασία στο Photoshop

Η αρχική φωτογραφία πριν την επεξεργασία στο Photoshop

Τονική φωτογραφία που παράγεται χρησιμοποιώντας το Black και δυο από τα άλλα βασικά χρώματα. Μια τονική εικόνα μοιάζει με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία το άσπρο έχει αντικατασταθεί  με ένα χρώμα ή με ένωση δυο από τα υπόλοιπα χρώματα. Στο παράδειγμα χρησιμοποιείται το μαύρο και κίτρινο με κόκκινο ώστε να δωθεί ένα θερμό αποτέλεσμα.