Σύμβολο ανακύκλωσης

Είναι το διεθνές σύμβολο για τα ανακυκλώσιμα προιόντα και χρησιμοποιείται ως προτροπή να ανακυκλώσει τη συσκευασία όπου αυτό είναι ...
    0 Comments Off on Σύμβολο ανακύκλωσης 1568
    Load More