Συρταροκολητικές μηχανές

Κάποια κουτιά για να στέκονται σωστά και να φτάσουν στην τελική τους μορφή πρέπει να κολληθούν σε κάποια σημεία. Γι’ αυτόν τον λόγο ...

    Σύμβολο ανακύκλωσης

    Είναι το διεθνές σύμβολο για τα ανακυκλώσιμα προιόντα και χρησιμοποιείται ως προτροπή να ανακυκλώσει τη συσκευασία όπου αυτό είναι ...
      Load More